0

قرار است ماه اینده ید درمانی انجام بدم وبه مدت ۱۰روز هست که به خاطر ید درمانی قرص تیروییدم قطع کردمهیچ علاعمی از بارداری ندارم عیر از قطع عادت ایا دلیل هورمونی میشه به دلیل خوردن قرص تیرویید

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 14 آذر 1402