اختلال شخصیت ضد اجتماعی

اختلال شخصیت ضد اجتماعی

اختلال های شخصیت مشکلات مربوط به سلامت روان هستند که بر تفکر، درک، احساس یا دیگر موارد مرتبط با سلامت روان فرد تاثیر می گذارند.

اختلال شخصیت ضد اجتماعی یک نوع خاص چالش برانگیز از اختلالات شخصیتی است که با رفتارهای ناگهانی و بدون فکر، غیر مسئولانه و اغلب مجرمانه همراه است.
یک شخص با اختلال شخصیت ضد اجتماعی معمولا سوء استفاده گر، حیله گر، و بی پرواست و به احساسات دیگر افراد اهمیتی نمی دهد.
مانند دیگر انواع اختلال های شخصیتی، اختلال شخصیت ضد اجتماعی به صورت یک طیف است. به این معنی که شدت آن می تواند از یک رفتار بد که گهگاه از فرد سر می زند تا زیر پا گذاشتن مکرر قانون و ارتکاب به جرائم جدی تغییر کند. برخی بیماران روانی، دارای شکل های شدید اختلال شخصیت ضد اجتماعی هستند.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.