Amblyopia

عدم بهبود تنبلی چشم (آمبلیوپی)

در برخی موارد، چشم تنبل علی رغم درمان مناسب بهبود نمی یابد.
گاهی اوقات نتایج ضعیف میتواند به این علت رخ دهد که پیروی از استفاده از پد یا قطره چشمی برای کودک یا خانواده اش مشکل است.
اگر با یک نوع  از درمان مشکل دارید، باید درباره ی جایگزین ها با متخصص چشمتان صحبت کنید.
اگر جراحی پیشنهاد میشود، ممکن است برای بهبود ظاهر لوچی به بیش از یک عمل نیاز باشد، و پس از جراحی هنوز نیاز به استفاده از عینک وجود خواهد داشت.
اگر درمان خیلی زود قطع شود، هرگونه بهبودی در چشم تنبل ممکن است از بین برود. اگر تنبلی چشم بازگردد، ممکن است به استفاده از پد چشمی یا قطره چشمی نیاز باشد.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.