واکس گوش

تجمع تدریجی جرم گوش

جرم گوش معمولا خود به خود خارج می شود، اما وقتی باعث انسداد گوشتان شود یک پزشک یا داروساز می تواند به شما کمک کند.

اگر شرایط زیر را دارید به پزشک مراجعه کنید:

  • بعد از 5 روز گوشتان تمیز نشده است
  • گوشتان به شدت بسته شده و چیزی نمی شنوید (اگر گوش تمیز نشود ممکن است دچار عفونت شوید)

با شماره ی 15 تماس بگیرید:
 
اگر به پزشک خود دسترسی ندارید یا نمی دانید در قدم بعدی چه باید بکنید.

 
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.