پیشگیری از واکس گوش

پیشگیری از تجمع تدریجی جرم گوش

شما نمی توانید از جرم گوش پیشگیری کنید. جرم گوش برای محافظت گوش هایتان در برابر آلودگی و میکروب هاست. اما می توانید از قطره های گوش برای نرم کردن جرم گوش استفاده کنید. این کار کمک می کند جرم خود به خود از گوش خارج شده و از انسداد گوش جلوگیری شود.

 
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.