خطرات لوزه

خطرات لوزه بینی حلقی

آدئونیدکتومی یک عمل جراحی با خطر پایین است و معمولا عوارض بعد از این جراحی نادر است. هرچند مانند هر عمل جراحی دیگری خطراتی به همراه دارد.

چه زمانیکه به دنبال مشورت پزشکی باشیم

در صورتیکه کودک شما مدت کوتاهی بعد از جراحی دچار هر یک از علائم زیر شد فورا با پزشک معالج خود تماس بگیرید و یا به نزدیک ترین بخش اورژانس و سوانح مراجعه کنید:

  • خونریزی قرمز روشن از دهان (به مدت بیش از دو دقیقه)
  •  تب
  • درد شدید که با مصرف مسکن ها کاهش پیدا نمی کند
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.