شب ادراری

شب ادراری

شب ادراری در کودکان رایج است اما با افزایش سن از شیوع آن کاسته می شود.
اغلب کودکان به درمان خوب جواب می دهند هرچند ممکن است هر ازگاهی رختخوابشان را همچنان خیس کنند.

چه زمانی با پزشک مشورت کنید!

شب ادراری واقعا زمانی مشکل محسوب می شود که باعث آزار شما و یا کودک تان شود. معمولا در کودکان زیر 5 سال شب ادراری مشکل محسوب نمی شود.
در شرایط زیر خوب است که با پزشک خود مشورت کنید:

  • کودک شما همراه با شب ادراری علائم دیگری همچون درد در هنگام ادرار کردن، تب و یا یبوست نیز دارد
  • کودک تان بعد از اینکه دوره ای دیگر خودش را در طول شب خیس نمی کرده، مجددا دچار شب ادراری شده ست

، بسیاری از خانواده ها زمانیکه شب ادراری زندگی اجتماعی کودک را تحت تاثیر قرار می دهد، از کمک پزشکی برای درمان شب ادراری استفاده می کنند. بعنوان مثال زمانیکه بعلت شب ادراری کودک نمی تواند در منزل دوستانش شب را بگذراند.

برای دیدن نوشته هایی که به دنبال آن هستید تایپ کنید