شقاق مقعدی

شقاق مقعدی (فیشر مقعدی)

شقاق مقعد یک پارگی، جراحت یا زخم است که در پوشش کانل مقعدی ایجاد می شود.
کانال مقعدی آخرین بخش روده بزرگ است که بین رکتوم (جایی که مدفوع در آن ذخیره می شود) و محلی که مدفوع از آن خارج می شود (سوراخ مقعد) قرار دارد.

چه زمانی با پزشک معالج خود مشورت کنید؟

اگر گمان می کنید دچار شقاق مقعد شده اید با پزشک خود مشورت کنید. اجازه ندهید احساس خجالت شما مانعی برای درخواست راهنمایی و کمک باشد: شقاق مقعدی مشکل رایجی ست که پزشکان به راحتی می توانند از عهده ی تشخیص آن برآیند.

بیشتر شقاق های مقعد بدون درمان بهتر می شوند، اما پزشک شما سعی می کند سایر تشخیص های افتراقی با علائم مشابه مانند بواسیر (هموروئید) را کنار بگذارد.

همچنین پزشک معالج تان به شما توصیه هایی در مورد تدابیر خود مراقبتی و راه های درمان می کند که به بهبود علائم شما و کاهش خطر عود مجدد شقاق مقعد کمک خواهد کرد.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.