عوارض خروپف

عوارض خروپف

معمولا خروپف مضر نیست جدا از اینکه شما اضافه وزن داشته باشید و به معنای واقعی تنفس را برای 5-10 ثانیه در خواب متوقف کنید.
این چیزی است که به معنای آن ‘انسدادی خواب’ میگویند و می تواند مضر باشد

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.