تشخیص کلسترول بالا

کلسترول بالا – تشخیص

هیپرکلسترولمی یا کلسترول بالا می‌تواند با یک آزمایش ژنتیکی تشخیص داده شود. در واقع این آزمایش نشان می‌دهد که آیا شما ژن های جهش یافته‌ای که منجر به این بیماری می‌شوند را دارید یا خیر.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.