آیا تفسیر پاتولوژی من خطرناک است ؟

0

Macroscopic:

RSF labelleed as “Breast mass,, right side, periareolar area, 9 o,clock” and consists of two fragments of cylindrical creamy in colour 0.2 cm totally. SOS-M٫1, E=100%. tissues with soft consistency, measuring 0.4 x 0.2 x

Microscopic:

Sections show breast tissue with cystically dilated ducts and apocrine metaplasia that show proliferation of cells without atypia in the fibromuscular stroma.

Diagnosis:

Designated as “Breast mass, right side, periareolar area, 9 o,clock”,, sonography guided biopsy: -Fibrocystic changes with ductal epithelial hyperplasia without atypia -No evidence of malignancy in this specimen

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 1 بهمن 1402
0

با سلام و احترام . توده سینه خوش خیم هست و شواهدی از سرطان رویت نشده. شما نیاز است حداقل هر 1 سال یکبار توسط پزشک معاینه بشید و با توجه به سنتون سونوگرافی و یا ماموگرافی انجام دهید.

0

سلام‌توده سینه خوش خیم هست و شواهدی از سرطان رویت نشده.
چند سالتونه؟
اگه علائم و یا سابقه خانوادگی دارید هر ۶ ماه سونوگرافی و یا ماموگرافی باید انجام بدید.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.