0

همسرم درکم نمی کنه و منو کامل ووایده ال نمیدونه وواین باعث خیلی از تخرییب ها شده
ولی الان دیگه کم اوردم

عرفان امانی پاسخ داد 21 آبان 1402