0

سلام همسرم بیماری دوقطبی داره اماخودش قبول نداره مریۻه وحاضر نیست دارومصرف کنه من دارو را له می کنم ودرغذا بهش میدم آیا تاثیر داره؟

خودم 26 سال دارم و شوهرم 31 سال لطفا کمک کنید

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 9 بهمن 1402