0

سلام

من یه دختر ۱۲ سالم و روزی پیش پسر خالم رفتم که ۱۴ سالش هست . پدر و مادرانمان رفتند بیرون و پسر خالم بهم گفت می خواد لخت من و ببینه و منم قبول کردم بعد لخت شدیم وو رفتیم رو تخت و باهم سکس کردیم

بعد دو ماه برای هم عکس های سکسی می فرستادیم بعد من باهاش کات کردم ولی اون دوباره ازم سکس خواست و من قبول نکردم و اون گفت که عکسام و نشان پدر و مادرش میده و منم قبول کردم ولی دوباره ازم سکس خواست الان چیکار کنم ؟ خیلی ترسیدم

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 6 دی 1402