جلوگیری از پریودی با قرص LD

0

۱۷ آذر ماه قبل پریود شدم . دوره ام ۳۵ روزه است و پریودی ام ۸ روز طول می کشد .

۲۲ دی باید پریود میشدم اما تا امروز که ۲۶ ام است پریود نشده ام .

میخواهم تا ۸ بهمن پریود نشوم .

چگونه از قرص LD  استفاده کنم تا از پریودی جلوگیری شود؟

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 1 بهمن 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.