0

دوبار کرایو کردم باز زیگیل برگشته حالا دارم پدوفیلین ۲۵درصد میزنم دو روزه اما هیچ اتفاقی نیوفتاده هیچ سوزشی هم مداره

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 18 آذر 1402