0

سلام بعداز غذا که میخابم سرفه میکنم واز خواز بیدار میشم مشکل خاصی هست؟ مشکل معده دارم که باید مراجعه کنم باخیر؟

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 12 آذر 1402