0

سلام 13 روز میگذره از پیرسینگ لب من ولی هنوز دور پیرسینگم قرمزه، و ترشح سفید داره یکم عفونت کرده یعنی ؟من پوستم خیلی حساسه ولی

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 20 اسفند 1402