0

سلام من دخترم باکره بودم بعد از اولین رابطه جنسی من درد داشتم ولی خون ریزی اینا نبود رابطه بصورت دخول بود این ینی چی چرا خونریزی نداشتم؟

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 12 آذر 1402