چرا شبا میترسم و کابوس میبینم و چیز سفیدی جلو چشمم ظاهر میشود؟

0

۱۸ سالمه از همه چی میترسم بخصوص شبا قبل از خواب چیزی سفید رنگ جلوی چشم ظاهر میشه و از دیوار اتاقم خارج میشه دلهره و دلشوره استرس موقع خواب نمیزاره بخوابم اکثرا کابوس میبینم اللن به همین دلیل نتونستم بخوابم لطفا کمک کنید.

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 7 خرداد 1403
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.