0

چگونه به شوهرم بگم که وقتی دهانش بوی می‌دهد از رابطه جنسی لذت نمی‌برم؟ البته چند بار هم دوستانه بهش گفتم خیلی اهمیت نمیده

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 19 اسفند 1402