0

سلام 29سال عمر دارم کم میلی جنسی دارم آله تناسلی مه درست بلند نمیشه زود انزالی هم دارم وقتی که خانه نامزد خود میروم کاندوم که بخاطر رابطه استفاده میکنم در اسنا دخول انزال میشم لطفاً بریم رهنمایی کنین تا فعلا عروسی نکدیم

عرفان امانی پاسخ داد 30 آبان 1402