علت سیاتیک

علت سیاتیک

درد سیاتیک مرتبط است با هر عاملی که بر عصب سیاتیک فشار وارد کند یا منجر به آسیب آن شود.
این عوامل عبارتند از:

  • لغزش دیسک (شایع ترین علت) – هنگامی که بافت نرمی که میان دو مهره در ستون فقرات تان قرار دارد، بیرون بزند
  • تنگی کانال نخاعی – تنگ شدن بخشی از کانال نخاعی ستون مهره که اعصاب از آن می گذرند
  • لغزش مهره- هنگامی که یکی از مهره های ستون فقرات شما از جای خود خارج شود
  • آسیب به کمر
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.