Myopia

نشانه های نزدیک بینی

علائمی که نشان می دهد کودک شما ممکن است نزدیک بین باشد عبارتند از:

  • نیاز به نشستن در جلوی کلاس در مدرسه چراکه خواندن تخته برایش مشکل است
  • نزدیک تلویزیون نشستن
  • شکایت از سردرد یا خستگی چشم ها
  • مالیدن مکرر چشم ها
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.