پوسیدگی دندان

پوسیدگی دندان

پوسیدگی دندان زمانی ایجاد می شود که اسید از پلاک های دندانی که روی دندان هایتان ایجاد شده است، تولید می شود.

اگر پلاک اجازه تشکیل روی دندان پیدا کند منجر به ایجاد مشکلات بعدی مانند پوسیدگی دندان(حفره هایی که در دندان ایجاد می شوند)، بیماری لثه یا آبسه های دندانی که تجمعی از چرک در ریشه ی دندان یا لثه است، خواهد شد.

مراجعه به دندانپزشک

طبق برنامه منظم نزد دندانپزشک خود بروید، به این ترتیب هرگونه پوسیدگی دندان در مراحل اولیه درمان می شوند و پیشگیری از پوسیدگی بیشتر مدنظر قرار می گیرد. پوسیدگی دندان در مراحل اولیه راحت تر و ارزان تر درمان می شود. دندانپزشکان غالبا به کمک یک معاینه ی ساده و رادیوگرافی اشعه ی ایکس می توانند پوسیدگی دندان و مشکلات بعدی آن را تشخیص دهند.

انجام معاینات دندانپزشکی منظم مهم است. بزرگسالان حداقل هر دوسال یکبار و کودکان زیر 18 سال، حداقل سالی یکبار باید معاینات دندانپزشکی داشته باشند.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.