تشخیص عروق کرونر قلب

تشخیص بیماری عروق کرونر قلب

اگر پزشک تان احساس کند که شما در معرض خطر بیماری عروق کرونر قرار دارید، ارزیابی خطر را برای شما انجام خواهد داد. این ارزیابی شامل سوالاتی در مورد سابقه پزشکی، سابقه ی خانوادگی، سبک زندگی شما و انجام یک آزمایش خون می باشد. ممکن است برای تائید تشخیص ابتلا به بیماری عروق کرونر نیاز به بررسی های بیشتر باشد، شامل:

بیماری عروق کرونر قلب معمولا بعد از ارزیابی خطر و تست های تشخیصی دیگر تشخیص داده می شود.

ارزیابی خطر

اگر پزشک شما فکر کند که شما در معرض خطر بیماری عروق کرونر قلب هستید یک ارزیابی خطر از جهت بیماری های قلبی عروقی، حمله ی قلبی و سکته ی مغزی انجام خواهد داد. پزشک شما این کارها را انجام خواهد داد:

  • در مورد سابقه ی پزشکی و خانوادگی شما سوال می کند
  • فشارخون شما را اندازه می گیرد
  • برای تعیین سطح کلسترول شما یک آزمایش خون انجام می دهد

قبل از آزمایش کلسترول از شما خواسته می شود به مدت 12 ساعت چیزی نخورید تا هیچ ماده ی غذایی که ممکن است روی نتیجه ی آزمایشتان اثر بگذارد در بدن شما نباشد.

نمونه ی خون به کمک سوزن و سرنگ و یا با ایجاد برش کوچک نوک انگشت شما گرفته می شود. پزشک تان همچنین از شما در مورد سبک زندگی، میزان فعالیت بدنی و سابقه ی مصرف سیگار سوال خواهد کرد. همه ی این عوامل جزئی از تشخیص به حساب می آیند.

آزمایش‌های بیشتر

برای تائید یک تشخیص مشکوک، ممکن است برای انجام آزمایشات بیشتر ارجاع داده شوید. تعداد متنوعی از تست ها برای تشخیص مشکلات مرتبط با قلب انجام می شوند. شامل:

برای دیدن نوشته هایی که به دنبال آن هستید تایپ کنید