افت قندخون

33 بازدیدمتخصص گوارش
0

انرژی بدنم خیلی کمه ورود خسته میشم چندبار قندخون را اندازه گرفتم بعدازغذا، قندخون نسبت به گذشته پایین هست ،احتمال میدم پایین بودن قند خون علت باشد چه کنم؟

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 25 فروردین 1403
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.