دردهای شدید در دوران پریودی

0

سلام هر وقت زمان پریودیم میشه خیلی کمر درد شدید میگیرم شکم خیلی درد میگره. حتی چند بار میرم دستشویی فایده نداره از قطره ویتاگتوس استفاده میکردم
گاهی وقتا میدیم قطره اثر نداره مسکن… استفاده میکنم
چه کار کنم تا در این زمان درد کمتری داشته باشم

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 14 فروردین 1403
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.