سلام قارچ ناخن پادارم نمیدونم نمیفهم چیکارکتم

0

واقعاوحشناکه الان۳.۴نمیدونم دقیق حسابش دررفته ک چن ساله جوراب ازپام درنیاوردم ابروم میره
الان ناخن دومی پام درد میکنه

عرفان امانی پاسخ داد 13 آبان 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.