بیمار اسکیزوفرنی

0

بیمار اسکیزوفرنی که با دارو به بهبودی کامل رسیده می تواند ازدواج کند ؟

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 20 اسفند 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.