0

زیر دلم درد میکنه و سر التم میسوزه یکم خوب میشه بعد چند دقیقه شروع میکنه ب درد زیاد

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 1 بهمن 1402