افسردگی و کمبود اعتماد به نفس

0

اعتماد به نفسم ب شدتتت کمه و سر هر چیز کوچیکی خودمو سرزنش میکنم و سر موضوعات خیلی کوچیک عصبی میشم و میزنم زیر گریه

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 2 بهمن 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.